Financieel plan
prijs : 500 €

Een financieel plan opmaken is geen overbodige luxe. Soms is het wenselijk (voor uw bankier) en soms is het noodzakelijk (bij de oprichting van een vennootschap).

Meer nog dan het opstellen van een ondernemingsplan - waarvan het financieel plan deel uitmaakt - is het gedetailleerd opstellen van de cijfers bepaald geen sinecure.

Niet alleen moeten de omzetcijfers en kostenramingen kloppen, ze moeten ook in de tijd gespreid worden en voorkomen in de kasstroom met liquide middelen. Alleen zo ziet u pijnpunten en eventuele tekorten.

Het is ook op deze manier dat u niet hoeft te vrezen voor uw bestuurdersaansprakelijkheid bij de oprichting van een vennootschap.

U kunt zelf aan de slag gaan of een kant-en-klaar plan laten maken.

Wij doen dat voor u met inbegrip van een uitgewerkt investeringsplan, gedetailleerde cash flow, een duidelijke resultatenrekening en andere elementen die belangrijk zijn op financieel vlak.

Indien gewenst kijken wij uw zelfgemaakt plan - of dat van uw boekhouder - na in het kader van een haalbaarheidsscan (elders in deze KMOshop).